.: Csanyoszró Község Honlapja :.

Pályázatok

E-mail Nyomtatás PDF
 

SZÖVÉTNEK V. – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE AZ ŐS-DRÁVA PROGRAM TERÜLETÉN
EFOP-1.5.3-16-2017-00052

Tájékoztató

Szakmai fórum

Szórólap


Fejlesztési célú pályázatok2020
Pályázati forrás Pályázati cél Megítélt támogatás (ezer Ft)
Szociális Földmunkaprogram Háztáji zöldség és gyümölcstermesztés 950
Magyar Falu Program Orvosi rendelő felújítása 29 448
Magyar Falu Program Orvosi műszerek beszerzése 2 999
Területi Operatív Program Orvosi rendelő energetikai felújítása 30 389
Magyar Falu Program Kolombárium (urnasor) bővítése 4 466
Járási START munka mintaprogram Szántóföldi zöldség termesztése 10 914
Magyar Falu Program Mikrobusz beszerzése 10 745

 

2004
Pályázati forrás Pályázati cél Megítélt támogatás (ezer Ft)
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat
Településrendezési terv készítése 3 093
Céljellegű decentralizált támogatás
Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása 1 155
Terület- és Régiófejlesztési  Célelőirányzat Földgázellátás 46 178
Európai Uniós támogatás - (PHARE)   
Beruházás a XXI. század iskolájába 51 200
IHM-ITP-15 eMagyarország pont létesítése 580

 

2005
Pályázati forrás Pályázati cél Megítélt támogatás (ezer Ft)
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat Kultúrház fűtéskorszreűsítése 1 570
Céljellegű decentralizált támogatás 0226 hrsz. út felújítása 1 350
Európai Uniós támogatás ROP 2.3.1. Óvoda felújítása 72 300
BM Önerő Alap saját erő kiegészítés Óvoda felújítása 3 054
Mobilitás Játszótér  építése 1 200

 

2006
Pályázati forrás Pályázati cél Megítélt támogatás (ezer Ft)
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat Temetői infrastruktúra létrehozása, fejlesztése 1 925
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat Óvodai konyhai eszközök beszerzése 835
Leghátrányosabb helyzetű  kistérségek felzárkóztatása 158/3 helyrajzi számú járda felújítása (Kossuth utca) 4 167
Mobilitás Sportpálya felújítása 2 100
ING Gyermekegészségügyért Alapítvány Audiométer beszerzése a védőnői szolgálat számára 154

 

2007
Pályázati forrás Pályázati cél Megítélt támogatás (ezer Ft)
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat Temetői infrastruktúra létrehozása, fejlesztése 1 925
Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célelőirányzat Óvodai konyhai eszközök beszerzése 825
Mobilitás Sportpálya felújítása 2 100
ING Gyermekegészségügyért Alapítvány Audiométer beszerzése a védőnői szolgálat számára 154
Leghátrányosabb helyzetű  kistérségek felzárkóztatása 158/3 helyrajzi számú járda felújítása (Kossuth utca) 4167

 

 

2008
Pályázati forrás Pályázati cél Megítélt támogatás (ezer Ft)
Leghátrányosabb helyzetű  kistérségek felzárkóztatása Óvodai kerítés építése 345
Céljellegű decentralizált támogatás Községháza tetőszerkezetének felújítása 3 525
Terület és régiófejlesztési célelőirányzat Kossuth utca fásítása 3 000
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése
Európai Uniós támogatás
(DDOP-3.1.1.-2007.)
Községháza akadálymentesítése 9 895
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. és Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális földprogram 750
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési  Főosztály        
Fókuszban a közművelődés
Népzenei fesztivál megrendezése,
„kattints rá nagyi”- számítógép-kezelés oktatása
roma hagyományok ápolása
500
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Kistelepülési iskolák valamint körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása
(SKTT gesztorságával)
Iskolaépület belső felújítása(tantermek padlóburkolása, víz- és szennyvízvezeték rendszer felújítása, zuhanyzók építése) 15 000

 

 
Home Önkormányzat Pályázatok